https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

http://2jz0po.cmmbyd.com

http://cwfb7y.cdqbs.com

http://czyde9.ashesrip.com

http://t5vzrk.44matti.com

http://nqg21g.metajp.com

http://pwzzjy.optinone.com

http://hauflr.hfpaz.cn

http://hj55k8.fx02.cn

http://qj4pnw.njxtreme.com

http://rgfui5.k7-fashion.com

当前位置:书画频道首页 > 收藏投资 > 中华书画 > 正文
?

从前慢:从古画中看古人的慢生活

2018-10-21 16:32:21    人民网-书画频道  参与评论()人
?
?

文学家、画家木心曾在《从前慢》中写道,“从前的日色变得慢,车,马,邮件都慢……”我们从字里行间感受到一种清新淡雅的味道,不挣扎,不狰狞,不恐慌。再回首千年前,唐代诗人王维有诗云“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。”他独自坐在幽深的竹林之中,弹着古琴以抒闲情。在生活节奏快速紧张的今天,让我们从古画中看看古人慢节奏的生活吧。

《游春图》卷,隋,展子虔作,绢本,设色,43cm,横80.5cm,北京故宫博物院藏。

这是一幅山水画,描绘了人们在风和日丽,春光明媚的季节,到山间水旁“踏青”游玩的情景。全画以自然景色为主,人物点缀其间。湖边一条曲折的小径,蜿蜒伸入幽静的山谷。人们或骑马,或步行,沿途观赏着青山绿水、花团锦簇的胜境。在波光粼粼的湖面上,一艘游艇缓缓荡漾,船上坐着的几个女子似被四周景色所陶醉,流连忘返。山腰和山坳间建有几处佛寺,十分幽静,令人神往。

《游春图》卷(局部)

1234...全文10下一页
?
 
?
?
?
莲花土斗村 防城县 沈家碾 保温瓶公司社区 栗山村 西湾小学 斧钺司营 钦州五中 浙江平阳县水头镇 四境社区 长涂镇 麻郎错 熊知行楼 鬼迷日眼 上中路 红安县 浃尾巴 索溪峪土家族乡 北门社区 九洲环宇 王串场萃华里栋 岔沟乡 侉子店村 万英 泊子乡
大福来早点加盟 早餐连锁 加盟 早餐店加盟哪家好 东北早餐加盟 早餐店加盟哪家好
特色早餐店加盟 雄州早餐加盟电话 知名早餐加盟 酒店加盟 早点加盟排行榜
酸奶加盟 早餐店加盟 早点加盟项目 早餐 加盟 特色早点小吃加盟店
早餐连锁 加盟 早餐连锁 加盟 卖早点加盟 加盟早点店 早餐馅饼加盟