https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

http://er11td.hadakano.com

http://vnqc9s.618it.com.cn

http://t1pncq.bcement.com.cn

http://zl2daa.as-teks.com

http://bc4g16.xidi114.com

http://1cpkbm.npkfas.com

http://zt9jvt.135i-bmw.com

http://6y6hza.tuskelum.com

http://t4982t.zxdyx.cn

http://g1abw4.yccgs.com

新闻聚合>正文

让城市变得更美 黄山街道向侵占公共空间的行为“亮剑”  

2018-10-21 07:30 | 国搜徐州 | 手机看国搜 | 打印 | 收藏 | 扫描到手机
缩小 放大

核心提示:据介绍,此次整治重点是黄山街道假山周边区域,毁绿种菜、占道经营、私搭乱建违章建筑、垃圾遍地、杂物随便堆、侵占水沟,搭建猪圈、厕所等都是整治的内容。执法人员按照先告知说明和责令限期整改,再取缔的原则,采取集中整治和分散管理相结合的方式,零时间、路段,零容忍,错时执法,着力解决因侵占公共空间造成的交通堵塞,影响附近居民出行、市容环境“脏乱差”等问题。

为进一步加强城市市容和环境卫生秩序的管理,提升城市形象,近日,黄山街道城管中队集中对重点区域开展“零点清零行动”,主要对辖区19条主次干道及背街小巷全面整治。整治以来,清理违规占道、乱堆乱放、废弃杂物等共计21车,拆除15万平方米违章建筑,改善18个老旧小区基础设施。

据介绍,此次整治重点是黄山街道假山周边区域,毁绿种菜、占道经营、私搭乱建违章建筑、垃圾遍地、杂物随便堆、侵占水沟,搭建猪圈、厕所等都是整治的内容。执法人员按照先告知说明和责令限期整改,再取缔的原则,采取集中整治和分散管理相结合的方式,零时间、路段,零容忍,错时执法,着力解决因侵占公共空间造成的交通堵塞,影响附近居民出行、市容环境“脏乱差”等问题。

4月28日凌晨,黄山街道城管中队再次行动,来到黄山新村假山周边,对该处长期占道的情况进行整治。云龙城管局相关负责人表示,对于长期霸占、违规占道现象,仍屡禁不止,会坚持执法,还路于民。面对执法人员坚决的态度,商户和市民表示配合,纷纷将摆放在公共空间的杂物清理,并承诺不再占用公共空间。下阶段,黄山城管中队将继续开展相关整治行动,加大日常巡查力度,做到发现一起整治一起。

“敢于向侵占公共空间的行为亮剑,始于群众需求,终于群众满意。”黄山街道城管主任葛学忠说。拆除违章建筑、整治乱停乱放,每一件都是触动利益的事情,都是难啃的“硬骨头”。呼吁各位市民要有维护市容整洁、保持环境卫生的义务,营造一个整洁、优美、文明的宜居环境。(刘作霖 葛学忠 报道)

? ?

更多阅读

点击加载更多

热点直击

今日TOP10

文集镇:302 Found - 文集镇新闻网 - 62zboi.yybsd.com

302 Found


nginx
绝味加盟 北京早点小吃培训加盟 早点加盟商 早餐馅饼加盟 早点小吃加盟店
早点包子加盟 安徽早餐加盟 安徽早餐加盟 江西早点加盟 卖早餐加盟
早点项目加盟 早餐包子店加盟 品牌早餐加盟 早餐类加盟 娘家早点车怎么加盟
早餐行业加盟 早点加盟店10大品牌 中式早点快餐加盟 早餐豆腐脑加盟 流动早餐加盟

猜你喜欢

旅游热点新闻

网友还在搜

热点推荐

扫码关注中国搜索官方微信
扫码关注中国搜索官方微信
中心河 汀州镇 硫头 东涌中学 饮泉 三合街 华龙道新博路社区综合服务中心四 大兴八中 学知桥北 清林东路 红梅街道 泾源县 天马绣花厂 立交桥 大峪南路小区 兴进曦镇 盘百公路 古县渡镇 毡子胡同 三环路石羊立交桥北 胡寨镇 紫阳县 升坊镇 环峰镇 泸州市